Arquitectura i urbanisme

Arquitectura patentanda

Entre el guirigall lingüístic al voltant de la preseÌ€ncia de Catalunya a la Fira del Llibre de Frankfurt podrien passar desapercebudes les activitats col·laterals, que, per contra, poden ser les més interessants.

Oscar Guayabero (Avui 11 octubre 2007)

Entre el guirigall lingüístic al voltant de la preseÌ€ncia de Catalunya a la Fira del Llibre de Frankfurt podrien passar desapercebudes les activitats col·laterals, que, per contra, poden ser les més interessants. Els museus de la ciutat aprofiten per programar exposicions del país convidat i el Museu Alemany d’Arquitectura va encarregar a l’equip de l’editorial ACTAR un muntatge sobre la nova arquitectura catalana, patrocinat alhora per l’Institut Ramon Llull. Albert Ferré, amb qui emtrobo, n’ha estat el responsable, creant un comissariat arquitectoÌ€nic i tripartit, amb Jaime Salazar i Ricardo Devesa. La pregunta que se’ls va fer era senzilla i alhora enciclopeÌ€dica: “QueÌ€ passa avui a Catalunya en arquitectura?”. El resultat és l’exposició, i cataÌ€leg, Construccions patents (New Architecture Made in Catalonia), inaugurada conjuntament amb una altra exposició sobre… la Sagrada Família, naturalment.

Construccions patents és una oportunitat de posar un altre cop al mapa la nostra arquitectura, desapareguda de l’escena internacional des de principis dels 90, tret, potser, d’en Miralles. Catalunya necessita una nova marca, ja ha exhaurit el model Barcelona de l’espai públic. L’exposició es planteja crear un nou marxamo al voltant de la capacitat de generar noves propostes, no només responent a un programa de necessitats, sinó aportant noves solucions que no estaven previstes. També en altres encaÌ€rrecs Són construccions que es converteixenenunproducte,enelsentitque es poden reproduir en altres encaÌ€rrecs. “No és un recull d’obres, sinó de troballes, de sistemes, de conceptes mitjançant els quals coneixes l’obra”. Des d’una torre refrigeradora de Carme Pinós per a un bloc d’oficines a MeÌ€xic que aconsegueix reduir la climatització artificial, fins a una façana modelable que fa d’un concessionari a Sabadell un anunci arquitectoÌ€nic, obra de l’equip XCL. El que importa és el sistema, l’invent. S’ha fet una divisió en quatre aÌ€mbits: estructura, pell, haÌ€bitat i paisatge, en queÌ€ s’estructuren des de nous sistemes de construcció fins a nous materials i aplicacions.

No és cap retrat generacional, sinó un recull de troballes que es poden vendre internacionalment com a productes, davant d’una evident manca de difusió dels nostres arquitectes. “Els encaÌ€rrecs públics pateixen avui de manca de risc, tot arriba molt tancat i són fórmules que es fan una vegada i una altra, mentre que als 80 el que es promovia era justament la innovació, els canvis de model”. Era la Barcelona que cercava una identitat, ara sembla quejalateniminocalinnovar. El que uneix els projectes de la selecció és l’aspecte d’invenció, i aquest sembla ser un dels nostres trets, la capacitat creativa d’innovar. Si haguéssim de cercar un tret distintiu, podríem sintetitzar que així com Madrid es mou en un camp més abstracte, conceptual, aquí la poteÌ€ncia estaÌ€ en la materialització, no en la forma, sinó en solucions concretes per a casos concrets que milloren el que ja es coneix i que alhora es poden aplicar en d’altres. Treballs que freguen l’artesania, peroÌ€ que esdevenen productes i que recullen la nostra llarga tradició en les arts aplicades. “Estemen un moment d’arquitectes marca, d’edificis icoÌ€nics, que concentren grans pressupostos en molt poques mans”. La innovació d’aquests arquitectes estrella es fa en la línia dels fabricants de cotxes, el que en disseny en diuen styling,ésadir, trobar un estil i repetir-lo fins a l’infinit. Per contra, l’exposició fa un esforç per explicar processos, com es fan les coses, no de fotos impactants. Es mostren parts d’edificis, més que obres completes. “La rebuda ha estat molt positiva, s’han trobat amb una selecció d’obres que no s’esperaven, venint d’un país petit com el nostre”.

Alhora és un cant a l’arquitectura artesanal més enllaÌ€ de les normatives cada cop més restrictives i els productes seriats que estandarditzen els edificis. Cal reivindicar els nostres industrials, que també són protagonistes quan s’arrisquen a provar coses noves. Potser seraÌ€ el primer pas Estem dins del programa d’una fira, per tant, sembla loÌ€gic presentar productes. Surto amb la impressió, peroÌ€, que el cataÌ€leg de propostes és de codi obert. Comen el software lliure, les solucions que s’hi presenten semblen pensades perqueÌ€ algú les agafi i les faci seves. CaldraÌ€ veure si és així i que aquesta Construccions patents, a banda d’itinerar, és el primer pas d’una nova línia de recerca, la de l’arquitectura que aporta solucions i no només imatges enlluernadores, per més futbolístiques que siguin.

http://www.guayabero.net/catala/publicacions/articles/arquitectura-i-urbanisme/article/arquitectura-patentanda.html