Expos

Next Bath Experience. Futurs imaginatsdel bany al jumpthegap/ Roca

Exposat al Dhub des 11 d'octubre al 10 de novembre de 2017. Vam tenir més de 5.000 visitants. 

El motor d’aquesta exposició/experieÌ€ncia és el concurs de disseny jumpthegap, organitzat per Roca amb la col·laboració de BCD Barcelona Centre de Disseny, que ara nalitza la setena edició. S’adreça a joves professionals i estudiants de disseny i arquitectura d’arreu del món.

https://www.youtube.com/watch?v=Nn4Nc-pwSA8

jumpthegap és una iniciativa en què, ns ara, han participat més de 20.600 joves creadors de 134 països. jumpthegap no pretén fer propostes aplicables al mercat directament, tampoc no és R+D; és, de fet, un laboratori per als participants per generar futurs desitjables, sense la pressió de la viabilitat tècnica ni econòmica.

A partir del material dels més de 2.900 projectes de totes les edicions, tenim la possibilitat de fer una ullada al futur, més ben dit, als futurs. Futurs possibles, futurs plausibles, futurs probables, ns i tot futurs impossibles. En tot cas, futurs imaginats, concretament del bany. Tenint en compte la importància del bany a la llar contemporània i considerant que agrupa la majoria de funcions siològiques, sanitàries i saludables, imaginar el futur del bany és, de fet, imaginar la vida domèstica de demà passat.

Podríem pensar que parlem de disseny- cció, peroÌ€, en realitat, els únics futurs possibles són aquells que algú ha imaginat abans. Quan Jules Verne feia cció sobre el futur, estava, d’alguna manera, ajudant que es produís. Quan aquests joves dissenyadors, arquitectes, enginyers i interioristes imaginen nous conceptes de bany més ecoloÌ€gics, connectats, adaptables, etc., estan col·laborant a fer que algun dia potser existeixin.

Més que fer una exposició, hem volgut proposar una experiència audiovisual. Perquè del futur, no en tenim respostes, però sí moltes preguntes. I volem fer-les de manera suggeridora perquè cadascú es faci el seu propi mapa del territori per explorar què és el futur. Potser seran sensacions, idees, imatges, sons, potser un collage de tot plegat.

L’important per a nosaltres és que en sortir-ne el futur sembli menys llunyaÌ€, menys estrany. Que alloÌ€ desitjable sembli més possible. PerqueÌ€ jumpthegap no pretén portar les idees a la praÌ€ctica de manera directa, sinó obrir nestres de futur. Un cop imaginat, com deÌ€iem, aquell futur improbable esdevé més factible.

En revisar les tantes i tantes idees de les set edicions, ens han sorgit alguns camps comuns, i hem aplegat els projectes sota cinc conceptes. Aquests conceptes són oberts, obligatoÌ€riament incomplets i segurament variables, peroÌ€, en tot cas, ens donen pistes del territori per descobrir. Parlem de bany mutant, bany metaboÌ€lic, bany híbrid, bany biomoÌ€r c i bany cocoon. Poden semblar idees abstractes, peroÌ€ és justament l’abstracció la mateÌ€ria amb la qual es construeix el futur imaginat.


 

 

http://www.guayabero.net/catala/expos/expo/next-bath-experience-futurs-imaginatsdel-bany-al-jumpthegap-roca.html