Expos

Creuats/Cruzados/Crossed

2003. CCCB (Barcelona)
Creuats / Cruzados / Crossed (Nous territoris del disseny d'avantguarda)

Gràfica: David Lorente (Actar)

Muntatge: Nug ArquitectesL'exposició CreuatsCruzadosCrossed. Nous territoris del disseny d'avantguarda vol identificar aquesta nova cartografia del disseny, i, per això, fixa la seva mirada tant en el "camp de joc" (processos, moviments, estratègies, dispositius) i el resultat (objectes) com en els protagonistes ( autors).

La mostra selecciona 38 peces de concepcions, disposicions i formats variats. Totes elles representen, en aquest context, els punts de trobada, però també els punts de partida d'aquest territori que volem limitar. Les peces fugen de qualsevol tipus d'etiqueta, catalogació o classificació disciplinar, i els seus autors no pretenen crear consciència de cap tipus de moviment ni de col • lectiu, tot i que hi ha línies de treball que investiguen en terrenys comuns i amb estratègies similars. En molts casos, les peces tenen la capacitat de generar universos propis més enllà del simple creuament de disciplines.

Aquesta exposició pretén ser una introducció a aquest nou territori, no parcel, mestís, fronterer i mutant que no només ens suggereix noves formes de treballar híbrides, sinó que replanteja la pròpia ortodòxia disciplinar a l'incorporar nous paràmetres en la creació, noves disposicions en la investigació , i que, com a resultat, genera nous objectes, nous espais, noves imatges, en definitiva, nous estímuls per al nostre imaginari col.lectiu.

Fugint de classificacions de tipus disciplinar a l'hora d'organitzar les peces, es proposa la visita a l'exposició a partir de tres itineraris, segons criteris d'enllaç diferents. Es reconeix, d'una banda, el caràcter arbitrari de la decisió i l'admissió de les infinites possibilitats d'estructurar el recorregut que existirien, i d'altra banda, la voluntat d'entendre les peces com entitats pròpies, com petites exposicions en si mateixes.


ITINERARI CONCEPTUAL-NARRATIU
Disposició de les obres a partir de la definició de 21 conceptes, com una mena de microdiccionario de referència. Cada obra es descriu amb tres d'aquests conceptes. D'aquesta manera, s'ha generat una narració on les peces s'han anat ordenant com en una partida de dòmino, perquè cadascuna comparteixi un o dos conceptes amb les peces anterior i posterior.


ITINERARI TÈCNIC-EMOCIONAL
Disposició que combina dos aspectes diferents però en alguns coincidents a l'hora de dimensionar l'obra: d'una banda la mida-tret objectivament quantificable-, i de l'altra, l'àmbit on s'emmarca l'obra en relació amb l'usuari, des de la intimitat fins a un àmbit global-tret més subjectiu-.


ITINERARI PRAGMÀTIC-EXPOSITIU
Disposició de les peces en relació amb l'espai que cadascuna d'elles ocupa en la seva adequació a l'entorn disponible-en aquest cas, la Sala-1 del CCCB-, ja sigui per les seves exigències tècniques o per trobar la millor relació espai-obra - espectador. La convivència atzarosa de les peces crea relacions imprevistes que amplien les possibilitats narratives.

dossier CCCB

http://www.guayabero.net/catala/expos/expo/creuatscruzadoscrossed.html