Exercici de memòria i d’un cert egotrip

Els meus anys es divideixen més en cursos que en els dotze mesos naturals. Ara que ja necessito vacances de forma urgent, em notava cansat i li vaig...

Els menjadors i la llotja del Bernabeu

A vegades creiem que la corrupció, els tractes de favor i el tràfic d’influències són coses que es belluguen molt lluny nostre...

Jornades Disseny per viure

Les jornades "Disseny per viure" són la continuïtat de l'exposició del mateix nom celebrada al 2015 al Museu del Disseny. L'objectiu es doble...